Knjižnica Črnomelj

Zaključna srečanja Drugačnih pravljic

20210607_110426

Projekt Drugačne pravljice, katerega v Knjižnici Črnomelj izvajamo že od leta 2009, je namenjen osebam s posebnimi potrebami.

Vanj so vključeni varovanci VDC Črnomelj, in sicer iz delovne in bivalne enote, Dnevnega varstva Lunca ter enote Vinica, in tudi skupina učencev iz OŠ Milke Šober Nataše. Namen projekta je promocija knjige in branja, pripovedovanja, druženja, komuniciranja in medsebojnega sodelovanja z željo vzpodbuditi k branju, vplivati na razvoj bralnih navad, razvijati vztrajnost, potrpljenje pri branju, razvijati komunikacijske sposobnosti, širiti besedni zaklad in sposobnosti jezikovnega izražanja (pripovedovanja) ter prebuditi svet domišljije. Letošnja srečanja pa so bila žal zaradi situacije s Covid-19 onemogočena. Zato sva se Tanja in Daniela odločili, da se sedaj, ko so se razmere nekoliko umirile, srečava z vsako skupino posebej in pripraviva zaključno srečanje. Učencem iz OŠ Milke Šobar Nataše smo najprej prebrale zgodbo o mravlji in komarju, katere avtorica je Mojiceja Podgoršek. Nato pa smo se preizkusili v štafetnih igrah, kjer smo se zelo zabavali in uživali. V naslednjih dneh pa sva obiskali še varovance v vseh štirih enotah VDC Črnomelj. Z nekaterimi smo prebrali pravljico, spet z drugimi pa se razgovorili o prihajajočih počitnicah. Ne glede na to, kam in kako jih bo kdo preživel, smo si zaželeli, da se imamo lepo. V jeseni pa se ponovno srečamo in si povemo, kako je bilo.

Nazaj na: Zgodilo se je
Dostopnost