Izberite:

Poslanstvo in vizija

Naše vrednote

Negovali bomo naše vrednote: spoštljiv odnos do kulturne dediščine, kakovostne storitve, strokovnost, pozitivni medosebni odnosi in zadovoljstvo uporabnikov.

Storitve

Verjamemo, da bomo še izboljšali knjižnične in informacijske storitve v dobro naših uporabnikov. Vsak posameznik si z novo pridobljenim znanjem in informacijami širi duha, pogoj za to pa je kvalitetna ponudba znanja in informacij. Vse to pa je gonilna sila vsake družbe.

Uporabniki

Verjamemo, da je najpomembnejše zagotavljanje potreb najširšega kroga uporabnikov. Po drugi strani pa je zadovoljstvo uporabnikov primarna naloga zaposlenih.

Tehnologija

Samo s primerno tehnologijo smo lahko kos nalogam, ki jih moramo opravljati. Poskrbeti moramo, da bomo sledili tehnološkemu razvoju, kajti le to je zagotovilo, da bodo uporabniki iskali možnosti, ki jih drugje ne bodo ponudili.

Naše poslanstvo

Knjižnica Črnomelj je splošnoizobraževalna knjižnica, katero je ustanovila občina Črnomelj. Svojo dejavnost knjižnica opravlja na območju občine Črnomelj in pogodbeno še na območju občine Semič, torej skupno za dobrih 18. 500 prebivalcev. Tem ljudem in vsem ostalim naša knjižnica omogoča dostopnost do želenega znanja in informacij ter možnosti za to, da kvalitetno izkoristijo svoj prosti čas.

Smo prostor UČENJA, PRIREDITEV, SREČEVANJA IN NAVDIHA:

  • pridobivamo, obdelujemo, hranimo in izposojamo knjižnično gradivo ter posredujemo informacije o gradivu z vseh področij človekovega ustvarjanja,
  • z dejavnostjo, ki jo izvajamo, vplivamo na kakovost življenja občanov na izobraževalnem, kulturnem, informacijskem, prostočasnem in socialnem področju,
  • omogočamo vseživljenjsko učenje,
  • dvigujemo bralno kulturo in bralno pismenost.

Naša vizija

V prihodnosti si želimo, da bi knjižnica sledila razvoju primerljivih splošnih knjižnic v Sloveniji. Prav tako, da bi z razrešitvijo prostorske problematike in z ustrezno opremljenostjo ponudila vsem skupinam ljudi možnosti izobraževanja, informiranosti ali kvalitetnega preživljanja prostega časa.
Ključno je, da bomo znani po strokovnosti in delovni vnemi naših zaposlenih, ki so zavezani k izpolnjevanju knjižničnih in informacijskih storitev naših uporabnikov. To pa bomo lahko dosegli:

  • s kvalitetnim izborom nabavljenega gradiva
  • z raznovrstnimi prireditvami za vse skupine ljudi
  • s projekti, ki bodo izboljševali bralno kulturo
  • z dobrim sodelovanjem z ostalimi partnerji
  • z nenehnim izobraževanjem zaposlenih…
Dostopnost
Zagotavlja:
sogo logo