Knjižnica Črnomelj

Zaposleni

Anja Panjan

Anja Panjan

Direktorica

Andrej Črnič

Andrej Črnič

Bibliotekar

Daniela Žunič

Daniela Žunič

Bibliotekarka, vodja nabave

Tanja Podržaj

Tanja Podržaj

Bibliotekarka

- porodniški dopust

Breda Kočevar

Breda Kočevar

Višja knjižničarka

Bernarda Jakša

Bernarda Jakša

Višja knjižničarka

Bernarda Matkovič

Bernarda Matkovič

Knjižničarka

Jožica Žunič

Jožica Žunič

Knjižničarka

Robert Strmec

Robert Strmec

Knjižnični manipulant, hišnik

Zdenka Kramarič

Zdenka Kramarič

Čistilka

Dostopnost