Knjižnica Črnomelj

Pravljice za romske otroke

pravljica_za_romske_otroke-fs8

Pravljice za romske otroke izvajamo od leta 2017. Odzvali smo se povabilu Centra za socialno delo Črnomelj, v okviru katerega deluje tudi Večnamenski romski center Črnomelj pod vodstvom Slađane Adamov. Knjižničarke tako vsako prvo sredo v mesecu za otroke pripravimo novo pravljico in jih z različnimi dejavnostmi navdušujemo za branje in obiskovanje knjižnice.

CILJI: knjižničar kot posrednik med kvalitetno literaturo in otrokom; razvijanje bralne kulture in spodbujanje branja v družinskem krogu; ustvarjanje pozitivnih medčloveških odnosov in vrednot; ustvarjanje boljše samopodobe; ustvarjanje pozitivnega odnosa do branja; knjižnica kot prostor srečevanja in druženja ob knjigi. Vodja projekta: Breda Kočevar

Dostopnost