Knjižnica Črnomelj

Drugačne pravljice

drugacne_pravljice

Namen projekta je promocija knjige in branja, pripovedovanja, druženja, komuniciranja in medsebojnega sodelovanja z željo vzpodbuditi k branju, vplivati na razvoj bralnih navad, razvijati vztrajnost, potrpljenje pri branju, razvijati komunikacijske sposobnosti, širiti besedni zaklad in sposobnosti jezikovnega izražanja (pripovedovanja) ter prebuditi svet domišljije. To ni klasično branje in pripovedovanje pravljic, temveč je igralna ura s knjigo in njenim besedilom. Srečanja potekajo enkrat mesečno v obliki igralne ure s knjigo, reševanje kvizov, ugank in podobno. Pristop dela je nekoliko drugačen od ostalih uporabnikov. Potrebno je izbrati primerno vsebino knjižničnega gradiva in obliko predstavitve oz. dela z njimi. V projekt »Drugačne pravljice« so vključeni varovanci VDC Črnomelj, in sicer iz delovne in bivalne enote ter enote Vinica, in tudi skupina učencev iz OŠ Milke Šober Nataše.

Vodji projekta:

  • promocija knjige in branja, pripovedovanja, druženja,
  • komuniciranja in medsebojnega sodelovanja,
  • vzpodbuditi k branju,
  • vplivati na razvoj bralnih navad,
  • razvijati vztrajnost, potrpljenje pri branju,
  • razvijati komunikacijske sposobnosti,
  • širiti besedni zaklad in sposobnosti jezikovnega izražanja (pripovedovanja),
  • prebuditi svet domišljije.

Vodji projekta: Anja Panjan Trgovčić in Daniela Žunič

Dostopnost