Izberite:

Igrišče znanja in druženja v Dobličah

Igrišče znanja in druženja v Dobličah

Naslov projekta: Igrišče znanja in druženja v Dobličah
Akronim projekta: IZID – Prebujene Dobliče
Številka projekta: 33152 – 6/2018-6
Čas trajanja projekta: začetek marec 2019 , zaključek september 2020.
Nosilec projekta: RIC Bela krajina
Partnerji projekta: Občina Črnomelj, Knjižnica Črnomelj, Krajevna skupnost Dobliče, Gasilsko društvo Dobliče, Športno društvo Dobliče
Način financiranja: Operacija bo sofinancirana s strani Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.

Predstavitev projekta

Namen operacije je prebivalcem naselja Dobliče zagotoviti urejene površine za skupne namene in potrebe vasi in lokalno prebivalstvo vključiti v razne aktivnosti, ki prispevajo k ohranjanju in dvigu kvalitete življenja v naselju. Za te namene bo izvedbena izgradnja igrišča otroškega igrišča v naselju Dobliče, ki bo glede na zasnovo ureditve večnamensko in bo namenjeno vsem generacijam tako najmlajšim prebivalcem – otrokom in mladini, srednji delovno aktivni populaciji kot tudi starejšim in najstarejšim prebivalcem kraja. Investicija bo izvedbena skladno z izdelanim projektom – idejno zasnovo, tako, da bo izvedba skladna z vsemi zahtevanimi pogoji in standardi, ki jih mora zagotavljati tovrstna infrastruktura.
Na novih večnamenskih površinah bo projektni partner javni zavod Knjižnica Črnomelj izvedel več dogodkov. Izvedene bodo raznovrstne izobraževalne aktivnosti s pomočjo katerih si bodo različne ciljne skupine nabirale nova znanja in izkušnje. Za izvedbo dogodkov bo nabavljena potrebna oprema. Z aktivnostjo »Priprav in predstavitev brošure o dobličkem vodovodu« pa bo svoja znanja starejša populacija prenašala na mlajše. Vsa dogajanja v sklopu projekta bodo posneta in predstavljena z v projektu izdelanim predstavitvenim filmom.

Cilja operacije:

Povečanje števila urejenih skupnih površin za dvig kakovosti življenja prebivalcev, kar bomo dosegli z izgradnjo in ureditvijo igrišča, ki bo zgrajeno po predpisanih standardih za otroška igrišča, na njem pa se bodo izvajali programi za vse generacije, ki bodo omogočili dvig kakovosti življenja prebivalcev v naselju Dobliče v občini Črnomelj.

Pričakovani rezultati operacije:

  • Izvedba investicije – izgradnja in ureditev večnamenskega igrišča v Dobličah;
  • Izdelani izobraževalni programi za izvedbo različnih dogodkov;
  • Izvedeni dogodki z različno tematiko pripravljenih za različne ciljne skupine za vse generacije;
  • Izdelana publikacija s predstavitvijo pomembnega vodnega vira za celotno območje Bele krajine;
  • Izdelan predstavitveni film s prikazom kazalnikov oziroma rezultatov projekta ob zaključku projekta

Celotna vrednost operacije: 109.859,27 EUR
Višina upravičenih stroškov: 95.937,47 EUR
Programsko financiranje EKSRP: 80 %

Koordinator projekta s strani KNJIŽNICE ČRNOMELJ:
Anja Panjan Trgovčić, direktorica knjižnice
Ulica Otona Župančiča 7, 8340 Črnomelj

Telefon: 07/305 13 64
E-pošta: anja.panjan@crn.sik.si

Način financiranja: Operacija je sofinancirana s strani Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.

Za vsebino na spletni strani www.crn.sik.si je odgovorna Knjižnica Črnomelj. Organ upravljanja za izvajanje Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014—2020 je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

Dostopnost
Zagotavlja:
sogo logo