Knjižnica Črnomelj

Lepota besede

lepota_besede

Literarni natečaj LEPOTA BESEDE pripravljamo skupaj z JSKD - Območna izpostava Črnomelj. V aprilu razpišemo literarni natečaj in do začetka septembra sprejemamo prijave udeležencev in njihova literarna dela iz Bele krajine in širše Dolenjske, ter zadnja leta tudi prispevke Slovencev Slovenskega doma KPD Bazovica na Reki in KPD Slovenski dom iz Zagreba. Prispele pesmi in prozo strokovno pregleda in oceni strokovni ocenjevalec ali ocenjevalka. V novembru pripravimo pesniško delavnico za udeležence natečaja in zaključno prireditev na kateri v sodelovanju z Gledališko skupino ZIK Črnomelj in glasbenimi gosti širši javnosti predstavimo njihove literarne izdelke. Ob tej priložnosti izide tudi knjižica z izbranimi prispevki.

CILJI: spodbujati kreativno pisanje, pritegniti in privabiti k ustvarjanju še neuveljavljene odrasle ustvarjalce Bele krajine, ki se ukvarjajo s pisanjem pesmi, kratke proze in risanjem stripa, z različnimi delavnicami širiti nova znanja o kreativnem pisanju.

Vodji projekta: Breda Kočevar (Knjižnica Črnomelj) in Helena Vukšinič (JSKD OI Črnomelj)

Dostopnost