Knjižnica Črnomelj

Beremo s tačkami

tacke_pomagacke

Slovensko društvo za terapijo s pomočjo psov, Tačke pomagačke, deluje od leta 2007. Ima status humanitarne organizacije in status društva, ki deluje v javnem interesu na področju zdravstvenega varstva. Terapevtski pari so za delo ustrezno strokovno usposobljeni. Psi so skrbno izbrani po predhodnem testiranju in redno veterinarsko pregledani. V društvu izvajajo različne programe terapij. Je svojstven program, ki omogoča otrokom izboljšati bralne in komunikacijske sposobnosti s pomočjo posebne metode: otrok bere psu. Program izvajajo terapevtski pari (psi s svojimi vodniki), ki so za to delo še dodatno usposobljeni. Branje s tačkami je namenjeno otrokom od 7. do 12. leta starosti, otrokom, ki že samostojno berejo. V njihovi družbi je branje zabavno in sproščujoče. Pri otrocih, ki berejo psu, je pogosto opazen napredek na mnogih področjih. Otroci postanejo boljši bralci, pozabijo na svoje omejitve pri branju, prebrano besedilo lažje razumejo in se o njem pogovarjajo. Ko se sprostijo, so tudi samozavestnejši, kasneje imajo manj težav z branjem pred vrstniki. Tako postanejo tudi socialno spretnejši, manj ranljivi, lažje se vključujejo v druge dejavnosti. Zaradi prijetne izkušnje z veseljem posegajo po novih knjigah.

CILJI: izboljšati govorne sposobnosti, bralne spretnosti, privzgojiti ljubezen do branja, širiti bralno kulturo, zmanjšati strah in tremo zaradi izpostavljenosti pri branju, razvijati delovne, učne in bralne navade. Obvezna je predhodna prijava na Oddelku za mladino ali na tel. št.: 07/ 30 51 364 ali na e-mail: knjiznicacrn@crn.sik.si.

Vodji projekta: Jožica Žunič in Bernarda Matkovič

Dostopnost