Knjižnica Črnomelj

Rastem s knjigo

rastem_s_knjigo

V šolskem letu 2020/2021 že petnajstič poteka nacionalni projekt za spodbujanje bralne kulture »Rastem s knjigo OŠ 2020« - »izvirno slovensko mladinsko leposlovno delo vsakemu sedmošolcu«, ter že deseto leto »Rastem s knjigo SŠ 2020« - »izvirno slovensko mladinsko leposlovno delo vsakemu dijaku prvega letnika«. Projekt izvaja Javna agencija za knjigo RS (JAK) v sodelovanju s splošnimi knjižnicami, slovenskimi osnovnimi šolami, osnovnimi šolami s prilagojenim programom, zavodi za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, zamejskimi osnovnimi šolami, javnimi in zasebnimi srednjimi šolami in srednjimi šolami v zamejstvu. Za sedmošolce je bila v šolskem letu 2020/2021 izbrana knjiga KAKO DOLG JE ČAS pisatelja Mateta Dolenca. Dijaki bodo prebirali delo Igorja Karlovška, PREŽIVETJE. Uradni začetek projekta je vsako leto 8. septembra, ob mednarodnem dnevu pismenosti. Do takrat so že knjige dostavljene v vse splošne knjižnice v Sloveniji, kjer željno čakajo na svoje bralce.

CILJI: spodbujanje dostopnosti kakovostne in izvirne slovenske mladinske leposlovne literature; promocija vrhunskih domačih ustvarjalcev mladinskega leposlovja; spodbujanje motivacije za branje pri šolarjih in dijakih in njihova obiskovanja splošnih knjižnic; motivacija založnikov k večjemu vključevanju sodobnih slovenskih piscev v založniške programe ter povečevanje deleža izdanega izvirnega slovenskega leposlovnega mladinskega leposlovja.

Vodja projekta: Jožica Žunič

Dostopnost