Knjižnica Črnomelj

Srečanje s knjižničarko

srecanja_s_knjiznicarko

»Srečanja s knjižničarko« je projekt razvijanja bralne kulture in je namenjen otrokom od sedmega do dvanajstega leta starosti. Vpis v bralni klub poteka v mesecu septembru. Bralna srečanja pripravljamo enkrat mesečno od oktobra do aprila v popoldanskem času. V mesecu aprilu imamo zaključek naših srečanj in podelitev priznanj. Ogledamo pa si tudi predstavo. Branje in pripovedovanje pravljic, prebiranje pesmic, ustvarjanje, prepevanje, igranje in glasno branje so naše stalnice, ki nas vodijo skozi naša druženja. V sklopu bralnega kluba in v sodelovanju s predsednico Turističnega društva Črnomelj, v mesecu decembru pripravimo nočni pohod z lučkami po mestu. Izbiramo različne lokacije. Lučke si naredimo na predhodni delavnici. Novost bralnega kluba je bralna gosenica. To je gosenica, ki z bralci leze po knjigah in bere z njimi. Vsak dan, ko deset minut berejo, pobarvajo prostorček v gosenici, starši pa se vanj podpišejo. Pobarvano gosenico prinesejo v knjižnico, kjer jih čaka nagrada.

CILJI: promoviranje branja in knjige, druženje z vrstniki, obiskovanje knjižnice, kvalitetno preživljanje prostega časa, razvijati veselje do branja, spodbujati druženje z vrstniki, spodbujati ustvarjalnost otrok.

Vodja projekta: Jožica Žunič

Dostopnost