Izberite:

Zgodovina

2024

2024

Praznovanje 50 let Krajevne knjižnice Semič

2022

2022

Praznovanje 60 let Knjižnice Črnomelj

junij - oktober 2017

junij - oktober 2017

Energetska sanacija stavbe bivšega Dijaškega doma s knjižnico

4.1.2016

knjižnica postala upravitelj bivšega Dijaškega doma

22.6.2015

prehod iz COBISS2 v COBISS3 izposojo

2014

izdaja Slovarja črnomaljskega narečnega govora, avtorja mag. Janeza Kramariča

2014

obeležitev 40-letnice Krajevne knjižnice Semič

2012

2012

obeležitev 50-letnice Knjižnice Črnomelj

27. 10. 2009

praznovali 35 let KK Semič

3. - 10. 11. 2008

3. - 10. 11. 2008

širitev Knjižnice Črnomelj v dodatne prostore v dijaškem domu in preurejanje starih prostorov

24. 10. 2008

24. 10. 2008

KK Semič preselili v nov Kulturni center Semič

november 2007

otvoritev e-knjižnice v Knjižnici Črnomelj in Krajevni knjižnici Semič

januar 2007

praznovali 45-letnico delovanja (izdali priložnostno brošuro)

2006

2006

prenova dodatnih prostorov

24. januarja 2004

Knjižnica Črnomelj postane samostojni javni zavod

16. decembra 2003

sprejet Odlok o ustanovitvi samostojnega javnega zavoda Knjižnica Črnomelj

2002

knjižnica praznovala 40-letnico delovanja

2001

je bil sprejet nov zakon o knjižničarstvu, ki določa, da knjižnice postanejo samostojni javni zavodi

1999

1999

prenova in posodobitev knjižnice

1997

pričeli z računalniško izposojo gradiva

1995

se knjižnica vključi v računalniško vzajemno bazo COBISS

1993

knjižnica dobila prvo računalniško opremo

1992

tretje knjižno izposojevališče v Dragatušu

1986

selitev knjižnice v Dijaški dom

1976

drugo knjižno izposojevališče na Vinici

1974

1974

otvoritev krajevne knjižnice v Semiču. Od leta 2000 deluje v prenovljenih prostorih

1974

združila z Zavodom za prosvetno-kulturno dejavnost Črnomelj (današnjim Zavodom za izobraževanje in kulturo), zaposlili še drugega knjižničarja

1973

1973

selitev na Griček, uradno pa je pričela delovati februarja1974 v okviru praznovanja občinskega praznika

1969

registrirana kot samostojni zavod, ki ga je upravljal s pomočjo upravnika – knjižničarja svet knjižnice, sestavljen iz zunanjih predstavnikov

1968

selitev v Dijaški dom

1962

19. januarja 1962 je bila ustanovljena Občinska matična knjižnica.

1961

je bil sprejet prvi Slovenski zakon o knjižnicah, po katerem morajo biti v takratnih 62 občinah ustanovljene matične knjižnice, ki naj bi bile steber slovenskega knjižničarstva.

1948

ustanovljena sindikalna knjižnica Okrajnega sindikalnega sveta Črnomelj

1918 – 1941

delujejo razne društvene splošne knjižnice pri osrednjih prosvetnih organizacijah. V letih 1941 – 1945 so knjižnice prenehale delovati. Večji del knjižne zaloge je izginil ali propadel med leti 1946 – 1950 vlada prava manija ustanavljanja knjižnic, rezultat tega pa je bil, da so knjižnice razpolagale z zelo majhnim številom knjižnega gradiva

1876

ustanovili Okrajno učiteljsko knjižnico

1868

leta v Črnomlju ustanovljena narodna čitalnica. Namenjena je bila družbenemu življenju in branju domačih časnikov

Dostopnost
Zagotavlja:
sogo logo