Knjižnica Črnomelj

Bralni klub za predšolske otroke Knjižni moljček

knjizni_moljcki

V okviru projekta Bralni klub »Knjižni moljček« omogočamo otrokom od 3. do 7. leta starosti, da se tudi sami preizkušajo v pripovedovanju pravljic in pesmic knjižničarki. Starše spodbujamo h glasnemu branju doma, otroke pa h kratki obnovi oz. pogovoru o prebrani zgodbi ali pravljici s knjižničarko. Otroci se na ta način urijo v govornem izražanju, oblikovanju stavkov in tudi v premagovanju treme pred nastopom. Pripovedovanje pravljic priporočamo otrokom, ki to zmorejo in želijo. Vsak otrok pove največ pet pravljic ali pesmic. Otrok ima s sabo vedno knjigo, da si lahko ob pripovedovanju pomaga z ilustracijami. Knjižničarji pripravimo priporočilni seznam knjig, ki pa ni obvezen. Pripovedovanje poteka od novembra do marca.

CILJI: knjižničar kot posrednik med kvalitetno literaturo in otrokom, razvijanje bralne kulture in spodbujanje branja v družinskem krogu, ustvarjanje pozitivnih medčloveških odnosov in vrednot, ustvarjanje boljše samopodobe, ustvarjanje pozitivnega odnosa do branja, knjižnica kot prostor srečevanja in druženja ob knjigi.

Vodje projekta: Breda Kočevar, Jožica Žunič in Bernarda Jakša

Dostopnost