Izberite:

Skozi pravljice do medgeneracijskega druženja prebivalcev v Poljanski dolini

Naslov projekta: Skozi pravljice do medgeneracijskega druženja prebivalcev v Poljanski dolini

Akronim projekta: Uršek se druži

Naziv nosilca projekta: Razvojno informacijski center Bela krajina

Ostali partnerji v projektu: Kulturno društvo Stari trg ob Kolpi in Knjižnica Črnomelj

OPIS in aktivnosti v projektu (kratko):

Projekt z naslovom: »Skozi pravljice do medgeneracijskega druženja prebivalcev v Poljanski dolini«, aktonim: »Uršek se druži« je nadgradnja projekta: »Interpretacija vodnih virov in ekstenzivnih pašnikov v Poljanski dolini« (akronim: Čredniška pot), ki se je decembra 2021 končal.

V Poljanski dolini smo že delno uredili skupne družabne prostore na prostem s pomočjo različnih projektov (Kali, ribniki in izviri: naša preteklost – naša prihodnost, projekt Čredniška pot,) sedaj pa jih želimo še obogatiti oz. nadgraditi z dodatno vsebino ter tako vzpostaviti večje sodelovanje in povezanost med generacijami. Pravljice so že od nekdaj veljale kot simbol prenosa kulturnega in besednega izročila na mlajše generacije, zato želimo ravno ta način komunikacije vključiti v projekt. Poiskali smo škrata z imenom Uršek, ki je nekoč varoval vinograde v Poljanski dolini, danes je žal vse manj vinogradov, pozna pa številne zgodbe in pripovedke, ki jih bo z veseljem delil tako prebivalcem kot obiskovalcem Poljanske doline.

Z aktivnostmi v sklopu projekta bomo vzpodbudili mlade in starejše prebivalce k raziskovanju svojega lastnega prostora, ki ga bodo spoznavali preko izkušenj in opazovanj. Obenem pa jim bomo omogočili večjo socialno vključenost in večje povezovanje ter dosegli, da se bo medgeneracijski razkorak na tem območju zmanjšal. Poleg pravljic bomo prebivalce spodbujali in povezovali skozi dediščino narečja Poljanske doline, organizirali različne delavnice ter jim predstavili možnosti razvoja turistične ponudbe »zgodbarjenja« (»storytellinga«).

Trem lokacijam na prostem: v Starem trgu pri farni cerkvi, pri stari šoli v Zagozdacu in pri CŠOD v Radencih bomo dodali knjižne police s knjigami, kjer bo tudi umeščen slovar o poljanskem narečju. Lokacije bomo povezali s potjo oz. igrafikacijo »Lov na Urška« ter izvajali aktivnosti, v katere bodo aktivno vključeni lokalni prebivalci. Projekt bo mlade in starejše vzpodbujal tudi k aktivnem preživljanju prostega časa v naravi.

Cilji projekta:

  • Učenje o kulturni in naravni dediščini Poljanske doline na izkustven in inovativen način.
  • Oblikovanje novih skupnih prostorov na prostem, ki bodo vzpodbujali k medgeneracijskem druženju.
  • S prebivalci razviti turistično ponudbo ter tako vključiti tudi obiskovalce Poljanske doline.

Projekt bo nastavil izhodišča za učenje in povezovanje tudi za naslednje generacije, saj izročilo pravljic ne pozna meja in s povezovanjem osrednjih socialno aktivacijskih akterjev v Poljanski dolini bo to učenje postalo tudi trajno.

Pričakovani rezultati projekta:

  • Opremljene in urejene 3 lokacije (skupne površine) za druženje različnih ciljnih skupin;
  • Izdan slovar poljanskega narečja za ohranjanje jezikovnega izročila;
  • Izvedeni dogodki (delavnice) z različno tematiko, ki bodo spodbujali generacije k izmenjevanju znanj;
  • Oblikovana lutkovna predstava, ki bo širila znanje o dediščini Poljanske doline;
  • Oblikovana turistična vsebina za Poljansko dolino (Igrafikacija »Lov na Urška);
  • Izdelan promocijski video s predstavitvijo izkustvenega učenja skozi pravljice.

Trajanje projekta: 8 mesecev

Celotna vrednost projekta: 31.354,53 €

Višina upravičenih stroškov: 29.703,10 €

Lastna sredstva partnerjev v projektu: 7.592,05 €

Programsko financiranje EKSRP: 80 %

Kontaktna oseba: Bojana Šprajcer, tel.: 040 814 582 (RIC Bela krajina)

Način financiranja: Operacija je sofinancirana s strani Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.

Povezave:

Program razvoja podeželja – PRP: http://www.program-podezelja.si/
Spletna stran Evropske komisije, namenjene EKSRP:
http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_sl.htm
LAS Dolenjska in Bela krajina: https://las-dbk.si/

Dostopnost
Zagotavlja:
sogo logo