Knjižnica Črnomelj

Pikina bralna značka

pikina_bralna_znacka

Pikina bralna značka je projekt za spodbujanje branja pri najmlajših uporabnikih knjižnice do vključno 6. razreda osnovne šole. Projekt organiziramo v sodelovanju s Knjižnico Velenje in še z nekaterimi drugimi knjižnicami iz Slovenije od leta 2016 naprej. Pikina brana značka traja vsako leto od Pikinega festivala do naslednjega Pikinega festivala, torej od septembra do septembra. Vsak Pikin bralec mora na leto prebrati vsaj štiri knjige s seznama oz. iz zaboja za ustrezno starostno stopnjo. Ob vpisu dobi Pikin bralec Pikino beležko v katero zapiše ali nariše kratko obnovo prebranega gradiva. Za knjige, prebrane v enem letu, prejme Pikino bralno značko. Obvezno mora pokazati zvezek knjižničarki na mladinskem oddelku, tako da si le-ta izpiše naslove prebranih knjig. Po treh osvojenih Pikinih bralnih značkah prejme Pikin bralec Pikino zlato bralno značko. Bralce v mesecu septembru obišče Pika Nogavička.

CILJI: sodelovanje in izmenjava pri bralnih projektih s knjižnicami po Sloveniji, knjižničar kot posrednik med kvalitetno literaturo in otrokom, razvijanje bralne kulture in spodbujanje branja v družinskem krogu, ustvarjanje pozitivnih medčloveških odnosov in vrednot,- ustvarjanje boljše samopodobe, ustvarjanje pozitivnega odnosa do branja, knjižnica kot prostor srečevanja in druženja ob knjigi.

Vodje projekta: Breda Kočevar, Jožica Žunič in Bernarda Jakša

Dostopnost