Knjižnica Črnomelj

Lepota besede - literarni natečaj

lepota_besede

Tudi letos razpisujeta JSKD OI Črnomelj in Knjižnica Črnomelj literarni natečaj - Lepota besede.

Na natečaj lahko pošljejo svoja dela odrasli literarni ustvarjalci (nad 18 let) iz Bele krajine in širše Dolenjske ter Posavja in Slovenci Slovenskega doma KPD Bazovica na Reki in KPD Slovenski dom iz Zagreba ali drugih izseljenskih društev na Hrvaškem. Natečaj je odprt za vse literarne zvrsti – pesem, pripoved, dramsko besedilo, aforizem in strip. Vsak avtor lahko sodeluje ali s sklopom do 7 pesmi ali 1 kratko pripovedjo ali krajšim dramskim besedilom (oboje do 5 strani A4 oz. do 7500 znakov) ali sklopom do 10 aforizmov ali 1 stripom (do 5 strani). Poslani prispevek mora biti do natečaja še neobjavljen, obvezno natipkan in označen s šifro. V zaprti kuverti ali drugi e-priponki (če pošiljate prispevke po elektronski pošti) pa naj bodo naslednji podatki: šifra, ime in priimek avtorja, domači naslov, letnica rojstva, telefonska številka, naslov e-pošte). Strokovni ocenjevalec bo dobil v branje samo besedila podpisana s šifro, brez avtorjevih podatkov, s čimer bomo zagotovili anonimnost natečaja. Prispevke do 16. 9. 2022 pošljite v kuverti s pripisom »Lepota besede 2021« ali prinesite na enega od naslovov oz. pošljite po elektronski pošti (Tudi če prispevke pošiljate po navadni pošti, prosimo še za elektronsko različico, če je le mogoče):
• JSKD, Območna izpostava Črnomelj, Ul. Mirana Jarca 20, 8340 Črnomelj, helena.vuksinic@jskd.si
• Knjižnica Črnomelj, Ul. Otona Župančiča 7, 8340 Črnomelj, breda.kocevar@crn.sik.si

Nazaj na: Obvestila
Dostopnost