Knjižnica Črnomelj

Pripovedovanje otrok

Pripovedujem pravljice in pesmice (za otroke od 3. do 7. leta)

V okviru projekta Bralni klub »Knjižni moljček« omogočamo otrokom, da se tudi sami preizkušajo v pripovedovanju pravljic in pesmic knjižničarki. Starše spodbujamo h glasnemu branju doma, otroke pa h kratki obnovi oz. pogovoru o prebrani zgodbi ali pravljici s knjižničarko. Otroci se na ta način urijo v govornem izražanju, oblikovanju stavkov in tudi v premagovanju treme pred nastopom. Pripovedovanje pravljic priporočamo otrokom, ki to zmorejo in želijo. Vsak otrok pove največ pet pravljic ali pesmic. Otrok ima s sabo vedno knjigo, da si lahko ob pripovedovanju pomaga z ilustracijami. Knjižničarji pripravimo priporočilni seznam knjig, ki pa ni obvezen.

Pripovedovanje poteka od novembra do marca. V Knjižnici Črnomelj vsak ponedeljek od 18.00 do 19.00 in vsak petek od 15.30 do 16.30, v Spominski hiši Otona Župančiča v Vinici po vsakem srečanju viniških moljčkov v Krajevni knjižnici Semič vsako delovno soboto in po vsakem srečanju semiških moljčkov. O morebitnih spremembah sproti obveščamo. Vaše pripovedi bomo poslušale knjižničarke Bernardka, Breda in Jožica.

Cilji

  • knjižničar kot posrednik med kvalitetno literaturo in otrokom;
  • razvijanje bralne kulture in spodbujanje branja v družinskem krogu;
  • ustvarjanje pozitivnih medčloveških odnosov in vrednot;
  • ustvarjanje boljše samopodobe;
  • ustvarjanje pozitivnega odnosa do branja;
  • knjižnica kot prostor srečevanja in druženja ob knjigi.

Vodje projekta: Breda Kočevar, Jožica Žunič, Bernarda Jakša

Dostopnost