Knjižnica Črnomelj

BRALNA AKCIJA (na) BERE SE MI

bralna_akcija_na_bere_se_mi

»Vse, kar imamo na razpolago kot bralci, so besede na papirju in naše znanje ter izkušnje, ki jih prinesemo s seboj. Da bi si lahko predstavljali pripovedne osebe in svetove, ki jih pričarajo pisatelji, smo prisiljeni uporabiti domišljijo, truditi se moramo, da bi prišli v srca, v glave in pod kožo junakom. Sposobnost vživljati se v druga in se zamisliti v njihov položaj je verjetno edina značilnost, ki nas loči od živali.« (E. Bolton, 1998:5)

Raziskave vezane na bralno pismenost že nekaj časa kažejo na upad branja – ne samo pri naših najmlajših, kar je posebej zaskrbljujoče, temveč tudi pri nas odraslih. In dejstvo je, da ljudje premalo ali pa sploh ne beremo. A prav branje je tisto, ki pomembno vpliva na naš jezikovni, intelektualni, čustveni in tudi socialni razvoj.

Svoj delež k dvigu bralne pismenosti in predvsem k spodbudi k branju lahko prispevamo tudi knjižnice. V Knjižnici Črnomelj zato v letošnjem letu pričenjamo z bralno akcijo (na)Bere se mi, katera je ciljno usmerjena in namenjena zaposlenim na Občini Črnomelj, v Vrtcu Otona Župančiča Črnomelj in RICu Bela krajina. Osnovni namen akcije je spodbuditi, motivirati, povabiti zaposlene v javnem sektorju k branju. V knjižnici smo pripravili izbor kakovostne literature, ki bo zajemala različne žanre, strokovno gradivo in literaturo. Pripravili smo zloženko, ki vsebuje seznam gradiva ter dodatna pojasnila vezana na bralno akcijo. Posežete pa lahko tudi po gradivu, ki ni zapisano na seznamu. Ob koncu akcije bi od vas želeli, da nam podate povratno informacijo o prebranih vsaj treh knjigah, katere so se vas najbolj dotaknile, ste o vsebini razmišljali še nekaj časa po tem, ko ste knjigo že vrnili ali pa vas je tako navdušila, da ste jo predlagali prijatelju/prijateljici.

Klikni: Zloženka – bralni seznam

Koordinatorca bralne akcije: Daniela Žunič, višja bibliotekarka

Trajanje bralne akcije

od 20. novembra do 23. aprila

Vpis

Od 2. do 20. novembra 2023 v Knjižnici Črnomelj

Naša pričakovanja

  • prebrati najmanj 3 knjige
  • podati povratno informacijo o prebranem
  • članstvo v knjižnici

Vaše ugodnosti

  • organizirana zaključna prireditev
  • pridobljena nova znanja glede Cobiss+ in Biblosa
  • nova bralna prijateljstva
Dostopnost