Knjižnica Črnomelj

Slovenski knjižnično-muzejski mega kviz

mega_kviz

Slovenski knjižnično-muzejski MEGA kviz je moderna oblika knjižnično-informacijskega opismenjevanja. Organizacijsko in strokovno ga vodi Mestna knjižnica Ljubljana, Pionirska – center za mladinsko književnost in knjižničarstvo, v sodelovanju s Sekcijo za izobraževanje in komuniciranje pri Skupnosti muzejev Slovenije. Glavni cilj kviza je spoznavanje naravne in kulturne dediščine in pritegne k reševanju široko populacijo otrok, ki se vključujejo v medpredmetno povezovanje in spodbuja branje poučnih knjig in obisk kulturnih ustanov. Projekt poteka v šolskem letu, od oktobra do maja na www.megakviz.si. Učence k reševanju spodbujajo splošne in šolske knjižnice po Sloveniji. Kviz je primeren predvsem za učence drugega in tretjega triletja osnovne šole. Koncept je vezan na zaokrožene tematske cikle, ki obsegajo pet sklopov. Posamezni sklop obsega vprašalnik, obsežnejše gradivo o predstavljeni temi in vrsto spodbud za raziskovanje in potepanje, opremljen pa je tudi s slikovnim in video gradivom ter vrsto e-povezav.

CILJI: spoznavanje naravne in kulturne dediščine, spodbuja branje poučnih knjig.

Vodja projekta: Jožica Žunič

Dostopnost