Knjižnica Črnomelj

Bralni klub "Ni nam dolgčas, beremo!"

Bralni klub za mlade »Ni nam dolgčas, beremo!« je projekt razvijanja bralne kulture in je namenjen najstnikom, učencem tretje triade. Enkrat mesečno se dobimo v naši knjižnici, v prijetnem okolju, ki ne spominja na šolo, ampak se osredotoča na bralca. Izbiramo knjige, ki se navezujejo na obdobja mladostniškega odraščanja. Namen naših srečanj je, da mladim približamo dobre knjige na način, da bodo vzljubili branje, da jim omogočimo kvalitetno preživljanje prostega časa, da mladi povedo, ali jim je bila knjiga všeč, zakaj ne, kaj bi spremenili, ali je bila dolgočasna, ali ne. Vpis v bralni klub poteka v mesecu septembru. Srečanja potekajo od oktobra do maja enkrat mesečno.

CILJI: promovirati dobre knjige, da bodo vzljubili branje, kvalitetno preživljanje prostega časa, spodbujati branje med mladimi, pogovori o knjigi, spodbujati branje, osebnostno rast in bralno kulturo.

Vodja projekta: Jožica Žunič

Dostopnost