Izberite:

Branje je žur, reading is cool

Projekt, ki smo ga začeli v šolskem letu 2007/8 je namenjen srednješolcem in temu navkljub v tem projektu sodelujemo s SŠ Črnomelj. Težava s katero se soočamo pri projektu je, pomanjkanje kvalitetne literature v angleškem jeziku. Dobra stran projekta je, da v njem sodeluje še drugih 5 slovenskih splošnih knjižnic (Idrija, Kranj, Maribor, Velenje, Radovljica), ki si med seboj izposojamo ustrezno literaturo. Vendar to ni dovolj saj je po vseh prebranih naslovih potrebno najti novo literaturo. Ker je to možno nabaviti le v tujini je strošek večji, kar pa ne pomeni da bo to preprečilo izvajanja projekta, ki se je pri srednješolcih »prijel«. S projektom skušamo zajeti populacijo mladostnikov z namenom izboljšati stanje bralne kulture pri njih. Projekt je sofinanciran s strani občine Črnomelj.

CILJI: povečati zanimanje za branje leposlovja, vzbuditi med mladimi željo po komunikaciji, usposobiti udeležence za nadaljnje delo z mladimi in za širitev aktivnosti, spodbuditi kreativno pisanje mladih, spodbuditi oblikovanje kriterijev za vrednotenje leposlovne literature, predstaviti različne oblike dela z besedilom, spoznavati različne besedilne vrste, kreativno ustvarjati s pomočjo mentorja.

Vodja projekta: Andrej Črnič, Marta Strmec (mentorica v Srednji šoli Črnomelj)

Dostopnost
Zagotavlja:
sogo logo