Knjižnica Črnomelj

Novinarska konferenca ob 60-letnici Knjižnice Črnomelj

20211216_knjiznica-4

16. decembra 2021 smo izvedli četrti dogodek ob praznovanju 60-letnice naše knjižnice.

Pod vodstvom moderatorke Daniele Žunič so povabljeni gostje novinarjem, zaposlenim in ostalim prisotnim predstavili svoj pogled na zgodovino knjižnice, tvorno in uspešno sodelovanje z ustanoviteljico Občino Črnomelj, s pogodbeno partnerico Občino Semič ter sodelovanje Knjižnice Črnomelj z drugimi knjižnicami iz območja. Na novinarski konferenci so sodelovali direktorica Knjižnice Črnomelj Anja Panjan Trgovčić, direktorica občinske uprave občine Črnomelj Danijela Nedič Orešič, županja občine Semič Polona Kambič ter direktor Knjižnice Mirana Jarca Novo mesto Luka Blažič. Če na kratko povzamemo vsebino novinarske konference lahko ugotovimo, da se knjižnica v svojih 60. letih neprestano razvija, da je pomembna za svoje okolje, da je opazna in da s svojimi dejavnostmi pomembno prispeva h kvaliteti življenja vseh občanov, vseh generacij. Uspešno sodeluje z ustanoviteljico Občino Črnomelj in pogodbeno partnerico Občino Semič. K temu vsekakor pripomore dober dialog vseh akterjev. Knjižnica Črnomelj se uspešno in strokovno povezuje z osrednjimi knjižnicami svojega območja in z območno knjižnico Mirana Jarca. V času korone je bil še posebno odmeven skupen projekt spletnih dogodkov, z zanimivimi gosti, ki so si ga preko e-medijev lahko ogledali bralci širše Dolenjske. Direktorica Knjižnice Črnomelj je na konferenci predstavila tudi načrte za naprej. V začetku leta 2022 bo izvedena statična sanacija bivšega Dijaškega doma, sledi skupna ureditev vrta pred knjižnico in OŠ Mirana Jarca, s sodobnim zunanjim prireditvenim prostorom. V načrtu je tudi notranja preureditev knjižnice. Načrt je že izdelan, pripravil ga je STUDIO 1991 iz Ljubljane. Tako bodo prebivalci občine Črnomelj v bližnji prihodnosti dobili novo, prijazno in svetlo knjižnico, ki bo postala še boljši tretji življenjski prostor – prostor srečevanj in druženja ob knjigi za vse generacije. Zaposleni v knjižnici 19. januarja 2022 pripravljamo osrednjo prireditev ob praznovanju 60- letnice knjižnice. Ob tej priložnosti bomo predstavili tudi kratek igrano dokumentarni film o uspešno prehojeni poti knjižnice in o večnem iskanju večjih in boljših prostorov za knjižnico. Naslednje leto bo tudi 90. letnica rojstva Lee Grabrijan (3. 2. 1932 – 29. 11. 2000), prve diplomirane in redno zaposlene knjižničarke v Beli krajini, ki je svoje življenje z veliko ljubeznijo posvetila razvoju črnomaljske knjižnice in belokranjskega knjižničarstva. Ob tej priložnosti bomo izdali knjižico z naslovom Lea Grabrijan, sopotnica knjižnice, raziskovalno delo bibliotekarja in domoznanskega delavca Andreja Črniča. Vsi zaposleni v Knjižnici Črnomelj se zavzeto in z veseljem pripravljamo na osrednji dogodek in se veselimo novih izzivov, ki jih prinaša prihodnost. Naša misel gre soncu naproti!

Foto: Jan Kocjan

Nazaj na: Novinarska konferenca
Dostopnost